Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztatás

Dr. Kaprinai Norbert, háziorvos

A weboldalam címe: https://lilinor-med.hu

Melyek azok a személyes adatok, amiket gyűjtünk, illetve használunk és milyen céllal gyűjtjük, használjuk ezeket

Adatkezelés, gyűjtés a rendelőben: A rendelőben, betegfelvételkor, ellátáskor, beutaláskor, új és kontrollvizsgálatkor, alkalmassági vizsgálatok során, igazolások kiállításakor kizárólag jogszabályban meghatározott adatokat gyűjtünk és kizárólag jogszabályban meghatározott módon tárolunk. Az adatok törlésére szintén a jogszabályban meghatározott módon van csak lehetőségünk.

A rendelő számítógépei fizikai tűzfal mögött, jelszóval védett számítógépek, a mindenkor szükséges frissítéseket megfelelő időben elvégezzük, az adatvédelemre kifejezett figyelmet fordítunk. A rendelő kulccsal zárt, az épület riasztóval biztosított, melyhez hozzáférése Dr. Kaprinai Norbertnek, Petrovai Teréziának és a mindenkori váltótársnak, helyettesnek, és ellátó személyzetnek van. A kulcsot rendelési időn kívül a portán, zárt szekrényben őrzik, a portára belépési joga kizárólag a Lőcsei-Med Kft. szabályzatában meghatározott személyeknek van.

Az általunk használt háziorvosi szoftver a Kopifo Kft. által fejlesztett MEDITOR 5 szoftver mindenkor legfrissebb verziója. A háziorvosi szoftverhez hozzáférése kizárólag Dr. Kaprinai Norbertnek, Petrovai Teréziának, illetve a mindenkori helyettesnek van. Minden felhasználóra vonatkoznak az Egészségügyi törvény és az Egészségügyi adatkezelési törvény szabályai, ilyenformán a szoftverben, illletve a számítógépen, számítógépeken, illetve az EESZT-felhőben tárolt adatok, melyek tudomásunkra jutnak, egészségügyi adatot képeznek, így azok továbbadása kizárólag jogyszabályi kötelezettség alapján, illetve az egészségügyi adat tulajdonosa (beteg, páciens) kérésére történhet.

A Meditor 5 szoftver a jogszabályban előírt adattovábbításokat automatikusan teljesíti titkosított adatkapcsolaton keresztül a jogszabályban meghatározott szervek felé (NEAK, EESZT).

Az EESZT-ben tárolt adatokhoz kizárólag a betegellátás érdekében jogosult hozzáférni Dr. Kaprinai Norbert, illetve mindenkori helyettese, asszisztense. Ennek elérése kizárólag Dr. Kaprinai Norbert illetve mindenkori helyettese e-személyi igazolványával és kettő, egymástól független jelszó megadásával van lehetőség.

Az EESZT adatkezeléséről részletes tájékoztató az EESZT honlapján érhető el, az alábbi linken:

https://e-egeszsegugy.gov.hu/GDPR

TTEKG: Rendelőmben transtelefonikus EKG-t is készítünk, szűrővizsgálat és diagnosztikus vizsgálat részeként. A vizsgálat során a beteg/páciens EKG jeleit rögzítjük, majd a vizsgálati eredményt, titkosított internetes kapcsolaton, vagy telefonvonalon keresztül az IMS Kft. 1035 Budapest, Vihar u. 29. szám alatt lévő központjába továbbítjuk leletezésre.

A leletezés kéréséhez a beteg alábbi adatainak megadása szükséges, mely adatok IMS Kft. felé történő továbbításához az aktuális páciens hozzájárul:

Név, születési idő, TAJ-szám, nem, lakcím, panasz, tünetek rövd leírása, iránydiagnózis, vizsgálat kelte.

A visszakapott lelet ugyanezen adatokat tartalmazza, kiegészülve a diagnózissal, további therápiás, diagnosztikus javaslattal.

Az indikációs lapokat a http://ims.hu oldalon keresztül felhasználói névvel, jelszóval belépve juttatjuk el az IMS Kft. részére, titkosított kapcsolaton keresztül.

Az elkészült leleteket a http://ttekg.hu oldalon tekintjük meg, onnan letölthetők. Az oldalra belépéshez szintén felhasználói név és jelszó szükséges. Ezen oldalakhoz hozzáférése Dr. Kaprinai Norbertnek, és szükség esetén asszisztensének van.

Az IMS Kft. adatkezelési irányelvei, tájékoztatója az alábbi címen érhető el:

https://www.ims.hu/download/adatkezelesi_szabalyzat.pdf

Leletek küldése, fogadása

Amennyiben a beutaló, lelet küldése, fogadása, receptfelírás, recept lekérdezés az EESZT rendszerén keresztül történik, annak szabályai a fentebbi linken olvashatók.

Receptírás során a recept átadása személyesen a beteg részére történik. Telefonon, honlapon keresztüli kérés teljesítése megfelelő azonosítás után szintén kizárólag személyesen, a beteg, vagy meghatalmazás alapján a beteg meghatalmazottja számára lehetséges.

Amennyiben nem személyesen történik a kért dokumentum átadása, úgy azt lezárt, a beteg nevére szóló borítékban jutattjuk el postai úton a beteg részére, illetve kérés esetén elhelyezzük a portán.

A portán történő átvétel esetén az átvevő személy nevét, aláírását a portán lévő naplóban dátummal, időponttal együtt, aláírással rögzítjük. Ezt a mindenkori portás jogosult elvégezni. Amennyiben az átvevő ehhez nem járul hozzá, úgy bármilyen dokumentumot kizárólag személyesen tudunk átadni, rendelési időben.

A rendelőben, személyes és különleges adatokat (egészségügyi adatokat) tartalmazó dokumentumokat kizárólag zárt helyen tárolunk, ahhoz Dr. Kaprinai Norbert, Petrovai Terézia, illetve a mindenkori helyettesek korlátozottan férhetnek hozzzá.

A már nem szükséges, érzékeny adatokat tartalmazó dokumentumokat, utólagos azonosításra alkalmatlanná tevő módon megsemmisítjük.

Leletek küldése, fogadása online módon

Leleteket fogadni a kaprinai@lilinor-med.hu e-mailcímen tudunk, melyhez kizárólag Dr. Kaprinai Norbert fér hozzá. A küldött dokumentum védelmét a küldő köteles biztosítani.

Leletküldés esetén a leletet jelszóval védett pdf formátumban kizárólag a beteg, vagy meghatalmazottja részére küldi el Dr. Kaprinai Norbert, kizárólag akkor, ha ezt az érintett beteg, páciens külön kéri szóban, vagy írásban, emailben. A pdf-t védő jelszóról a címzettet mindenkor Dr. Kaprinai Norbert tájékoztatja, ha külön tájékoztatás nem történik, akkor a jelszó a lelet tulajdonosának TAJ-száma, kötőjelek nélkül.

Adatkezelés, adatgyűjtés a honlapon

A honlap tárhelyét a http://cms-tarhely.hu biztosítja

A tárhelyszolgáltató adatkezelési tájékoztatója az alábbi linken érhető el:

https://www.cms-tarhely.hu/gdpr.html

A honlap, honlap térhelyéhez, kezeléséhez kizárólagos hozzáférése Dr. Kaprinai Norbertnek van, az oldal adatait módosítani, kezelni, kizárólag Dr. Kaprinai Norbert jogosult, hozzáférése kizárólagos.

Előjegyzés

Az előjegyzési rendszerben kért adatokra azért van szükség, hogy az előjegyzés kapcsán tudjuk, a rendelésen pontosan kire számíthatunk és ő milyen célból érkezik. Erre a rendelés lebonyolításának tervezéséhez van szükségünk. Az előjegyzési rendszer adatai a https://booked4.us szerveren tarolodnak a bejelentkezéskor elfogadott adatvédelmi tájékoztató szerint, mely az alábbi linken is elérhető:

https://booked4.us/content/booked4.us/privacyhtml/Privacy-hu.html?v=20180524_1454

Adatkezelő: Dr. Kaprinai Norbert, Petrovai Terézia

Az előjegyzés adataihoz harmadik fél nem férhet hozzá, azokat az adatokat harmadik félnek nem adjuk ki.

Fenti célon felül, orvosi, sürgős egészségügyi érdekből a nevet, e-mailcímet, telefonszámot kapcsolatfelvételre is használhatjuk annak érdekében, hogy egy esetleges egészségkárosodást megelőzzünk. Ezen kapcsolatfelvételre Dr. Kaprinai Norbert, illetve orvosi utasításra Petrovai Terézia jogosult.

Hírlevél

A Hírlevélre feliratkozáskor kizárólag e-mailcímet regisztrálunk, ahhoz személyes adat nem tartozik.

Az itt megadott e-mailcímet kizárólag Hírlevél küldésre használjuk, a hírlevélben a rendelésel, rendelési idővel kapcsolatos bármilyen változásról, szabadságról, potenciálisan az egészségét érintő kérdésekről, esetleges szűrésekről, oltásokról tájékoztatjuk. Esetenként előfordulhat személyesebb hangvételű levél küldése is, pl. ünnepnapok alkalmából.

Amennyiben nem szeretne több hírlevelet kapni tőlünk, a hírlevél végén lévő leiratkozás linken bármikor leiratkozhat, illetve személyesen tőlem is kérheti a hírlevélre regisztráltak listájáról való törlését a kaprinai@lilinor-med.hu e-mailcímen, vagy személyesen.

Kérés küldése

Az „Kérés, üzenet küldés” rendszerben a következő adatok megadását kérjük: Név, TAJ-szám, Kérés tárgya, teljesítés határideje, kérés tartalma, adatvédelmi tájékoztató elolvasásának nyugtázása, elfogadása.

A fenti adatok megadására azért van szükségünk, hogy pontosan beazonosíthassuk a kérés teljesítéséhez, ugyanis olyan kérések merülhetnek fel, melyhez rendkívül fontos a pontos azonosítás, ellenkező esetben a teljesítés egészségre ártalmas hatással is járhat.

A kérés elküldése után az adatokat személyesen e-mailben kapja meg Dr. Kaprinai Norbert és asszisztense Petrovai Terézia, e-mailben. A két megjelölt személyen kívül más részére ezeket az adatokat nem továbbítjuk, ahhoz más nem fér hozzá.

A kérés tartalma a két megadott személy postafiókjában tárolódik, hogy a későbbiekben egy esetleges vita, reklamáció kapcsán a kérés visszakereshető legyen. Ennek törlésére kérésre van lehetőség, amennyiben az nem ütközik más, az Egészségügyi törvény, vagy Egészségügyi adatkezelési törvény tartalmával.

Kamera:

A rendelő várótermében megfigyelő kamera működik. A kamera kép és hangfelvételt nem készít, annak képét kizárólag Dr. Kaprinai Norbert látja, élőben. Célja a várakozók észlelése a várakozási idő csökkentése érdekében. A kamerát egyéb célra, mint például rendelési időn kívüli megfigyelés, rögzítés, nem használjuk sem a várakozó páciensek, sem a munkavállalók kapcsán. Amennyiben az élőkép figyelése közben Dr. Kaprinai Norbert,jogellenes cselekmény szemtanúja, az adott eseményt a későbbi hatósági cselekmény megkönnyítése érdekében, rögzítheti.

A kamera látóterében lévő terület: Dr. Kaprinai Norbert rendelőjének bejárata, a bejárat mellett lévő 4 sülőhely, a rendelővel szemben található, a lépcső felől kezdődő első 14 ülőhely, a lépcsőfeljárat felső vége, valamint a váróterem ablak aljától a 14. ülőhelyig terjedő terület.

Sütik

Hozzászólás írása után a honlap a megadott nevet, e-mail és web címet sütiben eltárolja. A tárolás csak kényelmi célokat szolgál, hogy a következő hozzászóláskor ne kelljen automatikusan kitölteni. A sütik lejárati ideje 1 év.

Ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be is vagyunk jelentkezve erre a honlapra, akkor átmeneti sütiket állítunk be, annak érdekében, hogy megállapítsuk, hogy a böngésző elfogadja-e a sütiket. Ezek a sütik nem tartalmaznak személyes információt, és törlődnek, ahogy bezárjuk a böngészőt.

A honlapra történő bejelentkezéskor több sütit hozunk létre, amely elmenti a bejelentkezési információt és a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit. A bejelentkezési sütik két napig érvényesek, a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit tároló süti egy évig. Amennyiben az „Emlékezz rám” opciót bejelöljük, a bejelentkezés két hétig folytatódik. Kijelentkezéskor a bejelentkezési sütik eltávolításra kerülnek.

Amennyiben bejegyzést vagy oldalt szerkesztünk, egy újabb sütit tárol el a böngészőnk. Ez a süti nem tartalmaz személyes adatot, egyszerűen csak a bejegyzés azonosító számát tárolja, amelyet szerkesztettünk. Egy nap múlva jár le az érvényessége.
Más honlapokról származó beágyazott tartalmakA honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.

Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

Analitika

Kivel osztjuk meg a felhasználói adatokat

A felhasználói adatokat senkivel nem osztjuk meg, azokat kizárólag Dr. Kaprinai Norbert és Petrovai Terézia látják, kezelik.

Mennyi ideig őrizzük a személyes adatot

A honlapon keresztül beérkező adatokat a fentebbi tájékoztató szerint őrizzük. Az egészségügyi adatokat a jogszabályban meghatározott ideig tároljuk.

Milyen jogokkal rendelkezik a felhasználó a saját adatai kapcsán

Kérhető, hogy bármilyen korábban megadott személyes adatot töröljünk. Ez nem vonatkozik azokra az adatokra, amelyeket adminisztrációs, jogi vagy biztonsági okokból kötelező megőriznünk.

Hová továbbítjuk az adatokat

A betegeinktől beküldött adatokat a fentebb leírtakon kívül (NEAK, EESZT, sz.e. TTEKG/IMS) nem továbbítjuk, azokat kizárólag Dr. Kaprinai Norbert és korlátozottabb mértékben Petrovai Terézia látja, kezeli. Amennyiben a beteg kifejezetten kéri, úgy a kérésének megfelelően továbbíthatjuk adatait, az általa kért védelemmel ellátva.

Kapcsolati adatok

Cégnév: LILINOR-MED Bt.

Ügyvezető/háziorvos: Dr.Kaprinai Norbert

Székhely címe: 1147 Budapest, Lőcsei u. 4/b.

Telefon: +36-1-273-24-82

Fax: +36-1-700-15-82

E-mail: kaprinai@lilinor-med.hu

Adószám: 22335685-1-42

Cégjegyzékszám: Cg. 01-06-775719

További információk

Hogyan védjük a felhasználói személyes adatokat

A honlap kezeléséhez szükséges adminisztratív felület eléréséhez kizárólag Dr. Kaprinai Norbert rendelkezik hozzáféréssel, a honlap tartalmát más, módosítani nem tudja, annak adataihoz más nem fér hozzá.

A beküldött kérések kizárólag e-mail fiókunkba érkezik, mely a gmail szabályainak megfelelően felhasználói névvel és jelszóval védett. A rendelőben található számítógépekbe belépéshez felhasználói név és megfelelő erősségű jelszó szükséges. Levelező klienst is használunk (Mozilla Thunderbird), melyen belül a levelek elérése szintén jelszóhoz kötött. A beérkezett adatokat kizárólag Dr. Kaprinai Norbert és Petrovai Terézia látja, kezeli.

A honlap elérhetőség menüpontjában található kaprinai@lilinor-med.hu e-mailcím kizárólagos kezelője Dr. Kaprinai Norbert. Az erre a címre érkező üzeneteket kizárólag Dr. Kaprinai Norbert látja, kezeli, az arra érkező adatokat Dr. Kaprinai Norbert az Egészségügyi törvény, valamint az Egészségügyi Adatkezelési törvénynek megfelelően kezeli.

Érvényben lévő eljárások adatkezelési sérelmek esetén

Amennyiben adatkezelési sérelemre gyanakodik, kérjük vegye fel a kapcsolatot az adatkezelővel (Dr. Kaprinai Norbert, kaprinai@lilinor-med.hu). Az esetet kivizsgáljuk, szükség eseetén a jogszabályban meghatározott hatóságnak jelentjük.

Milyen harmadik féltől származó adatokat kapunk

Betegeinken, pácienseinken kívül kizárólag az EESZT-től, illetve a különböző diagnosztikai, laboratoriumi cégektől, intézményektől, hatóságtól kaphatunk érzékeny adatokat, az adott cég, intézmény, hatóság szabályzatának megfelelő védelemmel ellátott formában. A küldő fél védelmi rendszerére ráhatásunk nincs, így a mások által küldött adatok védelméért a hozzánk való beérkezésig, felelősséget vállalni nem tudunk, annak felelőssége a küldő felet terheli.

Milyen automatizált döntéshozatalt és/vagy profilalkotást végzünk a felhasználói adatokkal

Nem végzünk automatizált döntéshozatalt, vagy profilalkotást a felhasználói adatokkal, statisztikai adatokat, jelentéseket a jogszabályban előírt kötelezettségeink alapján szolgáltatunk az arra jogosult szervek felé (NEAK, KSH), a Meditor 5 szoftver által generált formában.

Munkavállalók adatai

A LILINOR-MED Bt. tagjainak, alkalmazottjainak, alkalmi munkavállalóinak adatait a jogszabályokban szükséges mértékben kezeljük, tároljuk. Az általunk ismert adatokat kizárólag jogszabályi kötelezettség alapján továbbítjuk harmadik fél részére, illetve ennek hiányában a munkavállaló, tag kifjezetett kérésére, hozzájárulásával.

Cégünk könyvelését a Vitalco Kft. végzi, melynek nyilvános adatai a hivatalos cégjegyzékben megismerhetők. Részükre a munkavállalóknak, tagoknak azon adatait továbbítjuk, melyek a könyveléshez, bérszámfejtéshez, hatóságok, hivatalok felé jelentendő adatok biztosításához szükségesek. Ezen jogszabályban előírt adatokon felül kizárólag az érintett személy külön kérése, hozzájárulása mellett továbbitunk adatokat.

Készült:

Budapest, 2018. 05.24.

Frissítve: 2018.06.24. 16:55

Dr. Kaprinai Norbert